ГТП

gtp

Автомобилите, регистрирани на територията на страната ни, задължително трябва да преминават годишен технически преглед (ГТП). Тяхната цел е да отразят действителното състояние на автомобила. За целта необходима ще Ви бъде и определена документация.
Трябва да имате предвид, че от началото на 2012 година вече съвсем не е възможно автомобилът да мине ГТП само по документи, без действително да е присъствал на прегледа. Тази практика е прекратена с поставянето на камери във всички пунктове, където биват извършвани годишните прегледи. Камерите са директно свързани с Изпълнителна Дирекция Автомобилна Администрация. Документите на автомобила също биват сканирани и изпращани до централата за сверяване.

През какъв период трябва да преминавате ГТП и колко продължителна е валидността му?

Посочването на прегледа като годишен е не винаги вярно, защото някои превозни средства са задължени да преминават преглед по два пъти в годината.
– Леките коли преминават ГТП веднъж годишно
– Таксиметровите автомобили преминават ГТП два пъти годишно (на шест месеца)
– Товарните автомобили по-стари от десет години минават ГТП на шест месеца
– Новите автомобили минават първи ГТП на третата година, а вторият преглед се извършва две години след първия.
Валидността на прегледа е записана в талона за преглед като препоръчително е да не изчаквате последния момент до изтичането.

Какви документи ще са Ви необходими за преминаване на ГТП?

– Нужно ще бъде да носите регистрационния талон на автомобила (голям и малък талон). – – Допустимо е да представите ксерокопие единствено на големия талон.
– Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
– Ако автомобилът е снабден с газова уредба, необходимо е возилото да разполага със съответния стикер, поставен на задното стъкло. (прегледът удостоверява и изправността на газовата уредба)
– Документ, свидетелстващ заплатен данък.
– Документ, удостоверяващ самоличността Ви.

Колко време протича ГТП и каква е цената му?

Времето, необходимо за провеждането на технически преглед не би могло да бъде по-малко от двадесет минути. По време на прегледа се препоръчва да стоите настрана от возилото и експерта.
Пунктовете за ГТП сами определят цената за преглед. В цената включва стойността на прегледа, както и тази на издаденото удостоверение и знака за технически преглед.

Какво ще се гледа при извършването на ГТП?

При прегледа се взема под внимание цялостното състояние на превозното средство. Това включва:
– Идентифициране на превозното средство спирачна уредба
– Кормилно управление
– Видимост
– Светлини, светлоотразателни, електроника Колела, гуми, джанти, окачване, оси
– Шаси
– Вредно въздействие
– скоростомер, клаксон, колани, аптечка, пожарогасител и други
На водачите се препоръчва да почистят и измият автомобила си преди прегледа. Доброто му визуално състояние не е без значение. Добре е да проверите за евентуални пукнатини по стъклата, за наличието на корозия, дупки или пушек, да проверите светлините на возилото. Имайте предвид, че автомобилите с премахнат катализатор преминават по-трудно ГТП.

Какви са глобите, които Ви очакват, ако шофирате с изтекъл/невалиден ГТП?

При установяване, че шофирате автомобил без ГТП, служителите на КАТ имат правото да Ви глобят с фиш на стойност петдесет лева. Причината е, че управлявате неизправен автомобил. Полицаите сами решават дали да Ви напишат и акт, който освен парична санкция предвижда отнемането на пет контролни точки.
Сериозни проблеми можете да си навлечете със застрахователите си, ако автомобилът Ви участва в пътен инцидент и не разполага с валиден ГТП. В такъв случай той има правото да не Ви изплати обезщетение по застраховката „Каско“. Това важи особено в случаите, когато вината е Ваша. Всички застрахователи, предлагащи „Каско“, включват в задължителните си условия превозното средство да бъде технически изправно.
Възможно е и да бъде отказано обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на понесли вреди лица, както и предявяване на регресен иск към Вас от застрахователя, ако автомобилът Ви не притежава валиден талон за ГТП. Ведите биха могли да достигнат много големи размери!