Гражданска отговорност

Гражданска отговорност на автомобилиста е задължителна застраховка за всички моторни превозни средства , на които е издаден или следва да бъде издаден регистрационен талон.
Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС.

Автокомплекс „Каливас“ е представител на Застрахователен брокер „Динамика“. При нас имате възможността да сключите Вашата застраховка Гражданска Отговорност. Необходим е само големият талон на Вашия автомобил.