Партньорска каса на Easy Pay

Автокомплекс „Каливас“ е партньорска каса на Easy Pay. При нас може да извършите всяка една от следните услуги:

– Внасяне и теглене на пари в брой и получаването им в произволен офис на Изипей

– Получаване / Изпращане на пари в брой от чужбина

– Карта за получаване на паричен превод

– Плащане на битови сметки /без такси за вносителя/

– Масови плащания

– Микросметка – плащания в Интернет

– Плащане на данъци, такси, комисиони, наеми, превод по банкова сметка и др.

– Еднократна кредитна карта

– Плащане на такси за етажна собственост

– Лотарийни билети и лото игри