kalivasantifreeze_top

Няколко неща за антифриза. Защо е препоръчителен не само през зимата!

Много трудно ще е на автомобила Ви да работи, без наличието на охлаждаща течност. И за целта е необходима течност, която може да поеме достатъчно голямо количество топлина във възможно по-малък обем.

Водата притежава подобни свойства, но има прекалено много недостатъци, правещи я не съвсем подходяща за целта. При температура по-ниска от 0 градуса по Целзий тя замръзва, а при по-висока от 100 градуса по Целзий – кипва. Тези качества е правят неприложима в случая.

Антифризът обаче притежава всички търсени качества. Охлаждащата течност, намираща се в радиатора на колата, има много важна функция. Тя предпазва двигателя от прегряване и корозия. Целта на антифриза е да предпазва от замръзване при ниски температури, както и да предотвратява прегрявания.

Нискозамръзващата течност е необходима през зимните месеци, а е и подходящ избор за охлаждане на двигателя през цялата година.

Срещани биват два вида антифриз – моно етилен гликолова основа и моно пропилен гликоло базирана основа. Препоръчително е да се консултирате с ръководството на производителя на Вашия автомобил, за да видите кой тип ще е по-подходящ за Вашето возило.

Антифризът може да бъде и още два типа – концентрат и антифриз, подходящ за директна употреба.
Винаги четете внимателно опаковката, преди да използвате антифриза. Ако той е концентриран, трябва да го разредите с дестилирана вода в съотношението, оказано на етикета.

kalivasantifreeze

Антифризът съдържа и специални добавки, целящи да предотвратят корозия на металните повърхности в охладителната система.

Препоръчително е да не смесвате различни антифризи. Възможно е това да окаже отрицателно въздействие върху производителността.
А проверката на антифриза е съвсем лесна. Ако течността не достига до маркировката „full“, долейте.

Когато говорим за смяна на антифриз, трябва да имате предвид, че всеки автомобил е различен. Може да бъде трудно да премахнете цялата течност. В някои случаи се налага да бъдат отстранени няколко винта, за да се промие системата. Да се напълни пък може да се окаже и по-сложно, в случай, че има въздух в горните части на двигателя. За това препоръчително е да се обръщате към специалисти, които да сменят охлаждащата течност.